Habitatge unifamiliar entre mitjeres
Sant Celoni
Ferrocarril/Final
1/1