Final
Reforma d'edifici plurifamiliar a tres vents
Granollers​
Hospital/Obra