-Avantprojecte
Sant Josep
Àrea de client
-Projecte bàsic i executiu
-Documentació gràfica - Obra