-Avantprojecte
Pau Casals
Àrea de client
-Projecte bàsic i executiu
-Documentació gràfica - Obra