Final
Rehabilitació d'habitatge unifamiliar adossat
Badalona
Final