-Avantprojecte
Ravalet
Àrea de client
-Projecte bàsic i executiu
-Documentació gràfica - Obra