-Avantprojecte
Santiago Rusiñol
Àrea de client
-Projecte bàsic i executiu
-Documentació gràfica - Obra